}

Projektu atlases

Šajā sadaļā pieejama informācija par visām projektu atlasēm (specifiskajiem atbalsta mērķiem vai pasākumiem), kas ir plānoti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā.

Lai aplūkotu informāciju par projektu atlasēm, izvēlieties Jūs interesējošo jomu (ES fondu prioritāro virzienu):

1) Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas;

2) IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi;

3) Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja;

4) Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs;

5) Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte;

6) Ilgtspējīga transporta sistēma;

7) Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte;

8) Izglītība, prasmes un mūžizglītība;

9) Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana.

 

Visas šobrīd izsludinātās ES fondu projektu atlases ir aplūkojamas šeit.

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" sasniedzamo rādītāju vērtībām katrā no specifiskajiem atbalsta mērķiem vai pasākumiem ir aplūkojama šeit.

Informācija par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” sasniedzamo rādītāju prognozēm un faktiski sasniegtajām vērtībām ir aplūkojama sadaļas “Ieviešanas plāni un progress” apakšsadaļā  "Rādītāju sasniegšanas prognozes".

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sniedz nepieciešamo informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu vai pieejamajām ES fondu atbalsta iespējām.

CFLA veic projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. funkcijas.
Sazināties ar CFLA iespējams ne vien rakstiski vai telefoniski, bet arī klātienē klientu apkalpošanas centros Rīgā un reģionos.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 29. jūnijā
Uz augšu